Apģērbu ražošanas procesa optimizācija

• Cilvēkresursu racionāla izmantošana.
• Darba ražīguma paaugstināšana.
• Darba normēšanas sistēmas uzlabošana.
• Starpoperacionālā darba dalīšanas noteikumi.
• Konveijeru vadības sistēmas pilnveidošana.
• Tehnoloģiskā procesa efektīva izmantošanas.
• Profesionālo apmācību un stratēģijas filozofija.
• Pareizo darba metožu apmācība šuvējām.
• Pareizi laika termiņi un uzdevumu nostādne darbiniekiem.
• Izpētes metodes.

Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās stundās): 16

Mācību kursa cena vienam dalībniekam (bez PVN): 750,00 EUR

Comments are closed.