Automatizētās projektēšanas sistēmas “Assyst” apmācības konstruktoriem

AUTOMATIZĒTĀS PROJEKTĒŠANAS SISTĒMAS “assyst” konstruēšanas moduļu apgūšana:

-DETAĻU IEGŪSANA
-detaļu ievadīšana ar digitaizera palīdzību
-detaļu konstruēšana uz ekrāna
-detaļu konvertēšana no citām programmām ( .AAMA ,.pcs un .dat formāts)

PAMATDETAĻU KONSTRUĒŠANA
-konstrukcijas izveidei nepieciešamo datu apgūšana ( kopēšana,pārvietošana,rotācija, spoguļattēls, elementu griešana utt)
-mērījumu veikšana un savietojamo detaļu saskaņošana

KONSTRUĒŠANAS PALĪGFUNKCIJU PIELIETOŠANA
-palielinājums,
-detaļu pārbaude

PAMATDETAĻU IZMAINĪŠANAS IESPĒJAS
-modifikācija,
-detaļas daļas izkopēšana,
-pamatdetaļas sadalīšana ,
-atvasināto detaļu iegūšana

DETAĻU LIELUMOŠANA
-lielumošanas pamatjēdziens un veidi
-tabulu izveidošana un saglabāšana
-lielumošanas noteikumu piešķiršana punktiem
-lielumoto detaļu mērīšana un korekcija
-atvasināto detaļu lielumošana

DATU ORGANIZĒŠANA
-datu saglabāšana dizainā; priekšrocības un trūkumi
– datu saglabāšana DatuBāzē; priekšrocības un trūkumi
-detaļu nosaukums
– atribūti, to pielietojums
-atskaites par veiktajām detaļu modifikācijām
-detaļu organizēšana stilos, iespējamo atskaišu iegūšana

DRUKĀŠANA
-informācijas izdrukāšanas iespējas: printers, plotters
-printera un plotera drukas parametru apskate un iestatīšana
-plotera apkalpošana ( papīra uzlikšana/noņemšana; kalibrēšana; iespējamās tehniskās problēmas un to atrisinājums)
-detaļu un stilu nosūtīšana uz drukas iekārtu ( no programmas loga vai komandu loga)

Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās stundās): 32

Mācību kursa cena vienam dalībniekam (bez PVN): 1450,00 EUR

Comments are closed.