Dizaineru apmācība vizuālās uztveršanas iemaņām priekšmetu radīšanas procesā.

Profesionālās meistarības kvalitātes pilnveide tālākizglītībā, kompetences iegūšana, apgūstot inovatīvas metodes un attīstoties radošumā.

Inovatīvie radošie paņēmieni un metodes, dod plašu iespēju dažādu tēlu vizuālizācijā, jaunā līmenī attīstoties .

Ar jaunām iespējām tiek paradīts, kā vizualizēt un reprezentēt Latvijas tēla vēsturisko un mūsdienīgo atspoguļojumu un redzējumu radošajos darbos.

Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (astronomiskās stundas): 24

Mācību kursa cena vienam dalībniekam (bez PVN): 1450,00 EUR

Comments are closed.