Efektīva plānošana un darba organizēšana ražošanas vadībā

Ražošanas process.
Kā sadalīt resursus un izvērtēt prioritātes.
Plānošanas cikls.
Ražošanas vadītāja loma, uzdevumi, atbildības.
Cilvēkresursu atlase un plānošana ražošanā.
Ražošanas personāla attiecību vadība.
Sadarbības plānošana ar uzņēmuma piegāžu ķēdes dalībniekiem, komunikācijas un informācijas apmaiņas nozīme.
Ražošanas apspriedes.
Lēmumu pieņemšana.

Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās stundās): 8

Mācību kursa cena vienam dalībniekam (bez PVN): 430,00 EUR

Comments are closed.