Izšūšanas mašīnas un izšūšanas programmnodrošinājuma apguve

Izšūšanas mašīnas pielietojums.
Izšūšanas mašīnas galvenie instrumenti un izšūšanas dūrienu veidi.
Darbs ar izšūšanas mašīnu (izšuvuma izvēle, kombinēšana, diegu krāsu korekcija, diega ievēršana adatā un kuģītī).
Izšūšanas process uz mašīnas (mašīnas palaišana/ apstādināšana, izšūšanas procesa korekcija).
Izšūšanas mašīnas apkope.
Izšūšanas programmnodrošinājums, to raksturojums un pielietojuma iespējas.
Izšūšanas programmnodrošinājuma darbības principi.
Izšūšanas programmnodrošinājuma apakšprogrammas, to izmantošana.
Zīmējuma pārveidošana par izšuvumu un izšūšana uz mašīnas.

Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (astronomiskās stundas): 12

Mācību kursa cena vienam dalībniekam (bez PVN): 460,00 EUR

Comments are closed.