Ražošanas efektivitātes celšana – 1.modulis

Ražošanas vajadzību identifikācija, ieskaitot klientu un citu pušu ietekmes izvērtēšana uz organizācijas produktiem;
Produkta prasību noteikšana – klientu, likumdošanas un citu prasību noteikšana un iestrādāšana produkta specifikācijās;
Darbības analīze, lai izvērtētu nepieciešamos realizācijas procesus klientu prasību izpildei;
Procesu vizualizēšana;
Procesu vadība un vadības sistēmas ieviešana.

Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās stundās): 8

Mācību kursa cena vienam dalībniekam (bez PVN): 430,00 EUR

Comments are closed.