Ražošanas efektivitātes celšana – 2.modulis

Produktu radīšanas procesu un risku analīze – procesu un risku analīzes metodes;
Praktiska analīzes veikšana;
Ražošanas procesu dokumentēšana – dokumentēšanas veidi;
Procesu plūsmas shēmas;
Praktiska procesu dokumentēšanas veikšana;
Dokumentu kontroles veidi, to priekšrocības un trūkumi;
Ārējo dokumentu izmaiņu vadība, rožošanas procesu rezultātu pieraksti un to vadība.

Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās stundās): 24

Mācību kursa cena vienam dalībniekam (bez PVN): 1400,00 EUR

Comments are closed.