Ražošanas procesa optimizācija izmantojot procesa analīzes metodiku

Procesu vadība ieskaitot procesu parametrus, procesu efektivitātes un rezultativitātes rādītājus
Procesu vadības sistēmas veidošana un dokumentēšana
Procesu analīzes un analīzes rezultātu izmantošana ražošanas darbību optimizēšanai

Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās stundās): 16

Mācību kursa cena vienam dalībniekam (bez PVN): 730,00 EUR

Comments are closed.