Ražošanas procesu optimizācija

Procesu kartotēka vienkāršotu operatīvu pāreju veidā
Uzņēmumu konkurētspēja. Unikalitātes panākšanas metodes
Izdevumi pamatprocesiem un palīgprocesiem.
Izdevumi iekšējiem un ārējiem atteikumiem. Izdevumu uzskaites modelis
Izmaiņu kalendārā plānošana
Izmaiņu kalendārās plānošanas galveno procesu noskaidrošana
Galveno procesu sastāva kontrole. Pēc uzņēmuma stratēģiskā koka mērķu kritērija
Prioritāšu kontrole ar procesu brieduma matricas palīdzību. Procesu stāvokļa kontroles alternatīvā metode
Procesu īpašnieku noskaidrošana
Vēsturiskā informācija
Galvenie termini un definīcijas

Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās stundās): 12

Mācību kursa cena vienam dalībniekam (bez PVN): 620,00 EUR

Comments are closed.