Ražošanas un iepirkumu vadības uzskaites datorprogrammas apmācību kurss – finanšu vadības modulis

Ievads ražošanas un iepirkumu vadības uzskaites datorprogrammas sistēmā.
Procesu integrācija.
Pamatdati: Konti, piegādātāji, klienti, bankas.
Dokumentu grāmatošana.
Virsgrāmatas dokumenti.
Periodiskie dokumenti.
Klienta rēķina grāmatošana.
Piegādātāja rēķina grāmatošana.
Ienākošā maksājuma grāmatošana.
Izejošā maksājuma grāmatošana.
Dokumentu klirēšana.
Banku izrakstu asptrāde.
Mēneša slēguma funkcijas.
Atskaites.

Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās stundās): 16

Mācību kursa cena vienam dalībniekam (bez PVN): 1080,00 EUR

Comments are closed.