Ražošanas un iepirkumu vadības uzskaites datorprogrammas apmācību kurss – izejmateriālu iepirkumu modulis

Ievads ražošanas un iepirkumu vadības uzskaites datorprogrammas sistēmā.
Procesu integrācija.
Pamatdati: piegādātāji, materiāli, infoieraksti.
Pirkšanas pasūtījums.
Materiālu iepirkumi.
Pakalpojumu iepirkumi.
Pamatlīdzekļu iepirkumi.
Preces vai pakalpojuma saņemšana.
Atskaites.

Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās stundās): 16

Mācību kursa cena vienam dalībniekam (bez PVN): 1080,00 EUR

Comments are closed.