Ražošanas un iepirkumu vadības uzskaites datorprogrammas apmācību kurss – krājumu uzskaites modulis

Ievads ražošanas un iepirkumu vadības uzskaites datorprogrammas sistēmā.
Procesu integrācija.
Pamatdati krājumu uzskaitei.
Krājumu kustība.
Krājumu saņemšana.
Krājumu izsniegšana.
Krājumu pārvietošana.
Inventarizācija.
Materiālu plānošanas funkcijas.
Atskaites.

Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās stundās): 16

Mācību kursa cena vienam dalībniekam (bez PVN): 1080,00 EUR

Comments are closed.