Ražošanas un iepirkumu vadības uzskaites datorprogrammas apmācību kurss – kvalitātes vadības modulis

Ievads ražošanas un iepirkumu vadības uzskaites datorprogrammas sistēmā.
Procesu integrācija.
Pamatdati.
Pārbaudes kritēriji, klases pazīmes, katalogi, pārbaudes plāns, kvalitātes pārbaudes plāns.
Kvalitātes procesi sagādē.
Kvalitātes rezultātu ievade, defektu reģistrācija, lēmumu pieņemšana.
Defektu akti – reģistra protokols, akts par izejvielas kvalitātes neatbilstību.
Kvalitātes procesi ražošanā.
Gatavās produkcijas kvalitāte.
Kvalitātes apliecība – sertifikāts.
Atskaites.

Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās stundās): 16

Mācību kursa cena vienam dalībniekam (bez PVN): 1080,00 EUR

Comments are closed.