Ražošanas un iepirkumu vadības uzskaites datorprogrammas apmācību kurss – pamatlīdzekļu uzskaites modulis

Ievads ražošanas un iepirkumu vadības uzskaites datorprogrammas sistēmā.
Procesu integrācija
Pamatdati: PL kartiņa, katalogi.
Pamatlīdzekļu iegādes process.
Pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti: iegāde, pārvietošana, norakstīšana.
Finanšu nolietojuma aprēķins.
Nodokļu nolietojuma uzskaite.
Gada slēguma funkcijas.
Atskaites.

Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās stundās): 16

Mācību kursa cena vienam dalībniekam (bez PVN): 1080,00 EUR

Comments are closed.