Ražošanas un iepirkumu vadības uzskaites datorprogrammas apmācību kurss – produktu kontrolinga modulis

Pamatdati.
Pašizmaksu komponentes.
Produkta cenas plānošana un simulācija.
Produkta standarta cenas aprēķins.
Rentabilitātes analīze.
SOP plānošana.
Atskaites.
Plānošanas funkcijas.
Izmaksu centru izmaksu plānošana.
Orderu izmaksu plānošana.
Darbības veidu izmaksu plānošana.
Kontrollinga dokumentu izveidošana.
Atskaites.

Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās stundās): 16

Mācību kursa cena vienam dalībniekam (bez PVN): 1080,00 EUR

Comments are closed.