Ražošanas un iepirkumu vadības uzskaites datorprogrammas apmācību kurss – ražošanas vadības modulis

Ievads ražošanas un iepirkumu vadības uzskaites datorprogrammas sistēmā.
Procesu integrācija.
Pamatdati: materiāli, receptes, resursi, pamatrecepte.
Pārdošanas pasūtījumu datu apkopošana, nepieciešama ražošanas apjoma analīze.
Plānošanas datu pārvietošana ražošanas uzdevumos.
Ražošanas procesa nodrošināšana: izejvielu izsniegšana; trūkstošo izejvielu pārvietošana no citām noliktavām.
Trūkstošo izejvielu pasūtīšana.
Ražošanas procesa izlietoto (fakts) izejvielu apstiprināšana.
Faktiskā ražošanas laika reģistrēšana.
Gatavo produktu saņemšana.
Atskaites.

Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās stundās): 16

Mācību kursa cena vienam dalībniekam (bez PVN): 1080,00 EUR

Comments are closed.