Ražošanas un pakalpojumu procesu vadības pilnveidošana

Ražošanas un pakalpojumu procesu vadības pilnveidošana.
Taupīgas saimniekošanas pamatprincipi.
Produkcijas un pakalpojumu atbilstības nodrošināšana.
Procesu kartēšana un procesu aprakstu veidošana.
Vērtības plūsmas shēmas
Procesu efektivitātes kritēriju noteikšana.
Procesu pārraudzības un mērīšanas realizēšana.
Pilnveidošanas mērķu noteikšana.
Pilnveidošanas instrumentu un metožu izvēle un pielietošana.

Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās stundās): 16

Mācību kursa cena vienam dalībniekam (bez PVN): 730,00 EUR

 

Comments are closed.