Ražošanas un piegādes procesu vadība

Ražošanas procesa organizācijas formas
Procesu efektivitātes kritēriju noteikšana.
Efektīva ražošanas procesa izveide
Organizācijas kultūra un tās vadība
Iekšējās darba attiecības un to vadība
Ražošanas procesa organizēšana
Personāla vadīšana un novērtēšanas process ražošanas uzņēmumos
Efektīvākās metodes darba ražīguma paaugstināšanai
Personāla resursu racionāla izmantošana – kvantitatīvā un kvalitatīvā plānošana

Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās stundās): 10

Mācību kursa cena vienam dalībniekam (bez PVN): 620,00 EUR

Comments are closed.