Šūto izstrādājumu dizaineru apmācības kurss par aktuālākajām tendencēm ražošanas procesos ārvalstīs

Šūto izstrādājumu pasaules modes tendenču apskats
Nākamo sezonu krāsu tendenču apskats
Dizainieru vizualās uztveres metodikas
Darbs ar specializētām dizaina programmām
Konstruēšanas pamati
Zīmēto skiču pielāgošana reālajam paraugam
Jaunu dizainu izstrāde

Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (astronomiskās stundas): 24

Mācību kursa cena vienam dalībniekam (bez PVN): 1450,00 EUR

Comments are closed.