Šūto izstrādājumu sērijveida ražošanas tehnoloģija

Šūšanas materiālmācība;
Šūšanai pielietojamo tehnoloģisko iekārtu klasifikācija un uzbūve;
Šūšanas tehnoloģiskā terminoloģija;
Šūšanas tehnoloģisko mašīnvīļu, nošuvju diegu savienojumu raksturojums un izpildes noteikumi;
Sērijveida šujamos apģērbos izmantojamā furnitūra un to raksturojums;
Sērijveida šūto izstrādājumu marķēšanas veidi;
Šūšanas tehnoloģisko operāciju izpilde.

Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās stundās): 24

Mācību kursa cena vienam dalībniekam (bez PVN): 1080,00 EUR

Comments are closed.