Tehniskā servisa / remontu veikšana ražošanas uzņēmumā

Tipiskākās situācijas veicot tehnikas apkalpošanu un remontu.
Biežākās tehniskā personāla kļūdas.
Metodes remonta pasūtītāja neapmierinātības novēršanai.
Sūdzību izskatīšanas 5 soļi.
Servisa darbinieka pozitīvas attieksmes loma veiksmīgā tehnikas apkalpošanā un remontā.
Servisa darbinieka prasmju uzlabošanas plāna veidošana.

Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (akadēmiskās stundās): 16

Mācību kursa cena vienam dalībniekam (bez PVN): 730,00 EUR

Comments are closed.