Uzņēmuma ražošanas vadība jaunu eksporta tirgu apgūšanā

• Uzņēmuma jaunu produktu attīstība ražošanas vadības posmā specifiskiem pasaules tirgiem.
• Dažādu valstu kompāniju pieejas atšķirības jaunu eksporta tirgu apgūšanā.
• Pareiza “international mix” izveide jauna universāla produkta izstādē eksporta vajadzībām.
• Jaunu produktu eksporta problēmu risinājumi.
• Importētājvalstu kulturālo atšķirību ievērošana produkta ražošanas izstrādes un vadības stadijā.
• Importētājvalstu iedzīvotāju ikdienas dzīves īpatnību ievērošana jaunu produktu izstrādei.

Mācību kursa ilgums vienam dalībniekam (astronomiskās stundas): 12

Mācību kursa cena vienam dalībniekam (bez PVN): 730,00 EUR

Comments are closed.